Teksten

Persberichten
Om gratis publiciteit voor je dienst of product te krijgen, is het sturen van een goed persbericht van groot belang. Redacties krijgen dagelijks honderden persberichten en kunnen en willen lang niet alles publiceren. Een goed geschreven persbericht vergroot de kans dat het verhaal ook echt in de krant komt, aanzienlijk. Wij zorgen ervoor dat jouw persbericht eruit springt en nieuwswaarde heeft.

Webteksten
Je hebt een splinternieuwe website met een prachtig logo en mooie vormgeving. Maar die teksten...daar hik je al dagen tegenaan. En dat is misschien ook helemaal niet zo raar, want schrijven is een vak. 

De bezoeker van je website scant de pagina en moet binnen enkele seconden vinden wat hij of zij zoekt. Webteksten moeten kort, bondig en helder zijn. Zonder vakjargon, maar mét relevante zoekwoorden in de tekst. Een hele opgave? Pressplay helpt je graag.

Redactioneel
Pressplay verzorgt ook teksten voor brochures of folders en redactionele artikelen. We hebben ook ervaring met bureau- en eindredactie en het redigeren van boeken.